MainTasc - Enterprise

Met het Turn Around management systeem MainTasc Enterprise haalt u het beste uit uw project-team. Het systeem ondersteunt uw project van Initiatie tot Evaluatie.

 

Van initiatie tot en met nazorg

Van de initiatie van uw projectteam, werkomvang, voorbereiding en uitvoering tot en met de nazorg: MainTasc Enterprise draagt zorg gedurende de hele looptijd van uw projecten. Het systeem is uiterst gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat u op elk ogenblik het overzicht behoudt – over alle details van het volledige project.

 

 

MainTasc haalt het beste boven in uw projectteam!

Ervoor zorgen dat iedereen op het juiste moment over de juiste data beschikt? MainTasc brengt het voor elkaar! De synergie in uw projectteam is maximaal en uw medewerkers bereiken een hogere efficiëntie. Resultaat: u brengt uw project sneller tot een goed einde – met een absoluut minimum aan kosten of tijdverlies.

 

Essentiële features

MainTasc Enterprise pakt uit met essentiële features om uw werkprocessen vlot te laten draaien – op elk moment in het proces:

 • Document Management - MainTasc bewaart alle documenten die belangrijk zijn voor het onderhoud van uw Locatie, Installaties en Projecten.

 • Werkstroom-management - MainTasc ondersteunt uw processen maximaal, stuurt ze integraal en verbetert de werkstromen.

 • Dashboard - Een dashboard helpt managers en gebruikers om gegevens te analyseren.

 • Rapporten & Analyses -De geavanceerde rapporteringmogelijkheden en filters maken alle ingegeven gegevens uiterst transparant.

 

1 systeem, 3 lagen, honderden projecten

Met MainTasc Enterprise beheerst u verschillende projecten tegelijk, wisselt u vlot onderlinge informatie uit én gebruikt en beheert u deze info veel efficiënter. De reden? Het systeem bestaat uit drie lagen: Locatie, Installaties en Projecten. Met behulp van gestandaardiseerde coderingen en informatie zet u bibliotheken op die gebruikt worden bij de lagen Installaties en Projecten.

 

Bibliotheken

Elke bibliotheek bevat algemene repetitieve informatie die bruikbaar is voor alle Installaties en al hun Projecten. Dat gaat van simpele coderingen tot complete standaard sjablonen. In de bibliotheek vindt u onder andere de volgende coderingen terug:

 • Leveranciers - Een overzicht van al uw leveranciers, voor zowel diensten als materialen.

 • Resources – De resource structuur bevat alle middelen nodig om uw project uit te voeren.

 • Activiteiten – Standaard activiteiten vormen de basis voor de sjablonen en daarmee de werkvoorbereiding.

 • Sjablonen – Dankzij de standaard activiteiten, resources en activiteit risicoanalyses, stelt u voor alle type objecten snel standaardsjablonen samen.

 • Taak Risico Analyse – Risico matrixen helpen bij het in schatten van de risico’s van de werkzaamheden.

 • Norm tabellen – Om de doorlooptijd en kosten van een activiteit adequaat te kunnen inschatten staan norm tabellen ter beschikking.

 • Object profielen – Het ene object is het andere niet. Vandaar dat u aan de hand van profielen kunt aangeven, welke sjablonen en normtabellen van toepassing zijn voor de verschillende types van objecten.

 • Materiaal catalogus – Om de bestelling en levering van materialen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van een catalogus

 

Installaties

In deze laag worden de structuren van uw installaties vastgelegd, zoals de opbouw van de gehele objectstructuur van uw Installaties en de blindlocaties voor het efficiënt samenstellen van veiligstellijsten.

 

Projecten

Is de omvang van het project vastgesteld? Dan kunt u starten met de voorbereiding! Scope beheer, Werkvoorbereiding, Materiaal management, Kosten management, Commissioning, Rapporten & Analyses ... MainTasc heeft een oplossing voor elk facet van uw project.

 • Scope beheer – Maakt het efficiënt beheren van uw reguliere scope alsmede uw scope changes mogelijk

 • Voortgangsbewaking – Zorgt ervoor dat u een goed overzicht heeft van de status van al uw projecten

 • Werkvoorbereiding – Alles wat een goede voorbereiding vereist staat op één scherm

 • Kosten management – Maakt het beheren van de kosten van uw project doeltreffend en transparant.

 • Materiaal management – Volg de status van uw benodigde materialen van reservatie tot uitgifte

 • Scheduling – MainTasc maakt alles gereed voor een naadloze overgang naar scheduling software zoals Microsoft Project en Primavera P6.

 • Commissioning – Aan de hand van checklisten draagt u het project feilloos over en worden eventuele manco’s correct opgevolgd

 

Waarom MainTasc Enterprise?

 • Alles in één – Alle disciplines zitten in een softwarepakket.

 • Gebruiksvriendelijk – De uniforme opbouw van de schermen zorgen ervoor dat de gebruiker snel zijn weg vindt.

 • Schaalbaar – Dankzij de flexibele structuur is het programma geschikt voor alle groottes van projecten.

 • Controle – U volgt continu uw werkprocessen op de voet via uw dashboard.

 • Tijdswinst – Gebruik van standaardisatie en vlot hergebruik van gegevens vanuit een archief, een ander project of binnen het actuele project.

 • Op maat – Wilt u MainTasc afstemmen op uw huidige systemen? Wij zorgen voor een integratie op maat.

 • Best Practice – Met MainTasc past u de ervaringen uit vorige projecten naadloos toe in uw actuele project.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Copyright © 2011-2016 PrimaTasc B.V.B.A.