Training Academy

In-company trainingen
 

Om eindgebruikers optimaal met MainTasc te leren werken, verzorgt PrimaTasc opleidingen. In het 'Training Academy' van onze organisatie worden frequent verschillende opleidingen gegeven die aansluiten bij de functie van de gebruiker. Op basis van de gebruikersrol en bevoegdheden bieden wij iedere gebruiker een opleidingsprogramma dat perfect aansluit bij zijn gebruik van MainTasc.

 

In onze opleiding staan kennis, kunde en bewustwording centraal. Het accent bij de opleiding ligt op toepasbare kennis. Onze trainers hebben ervaring vanuit het veld en spreken de taal van de cursisten. Illustraties met voorbeelden en oefeningen leiden tot inzicht en direct resultaat. Onze visie is erop gericht om de kennis en kunde binnen uw organisatie op het hoogste niveau te brengen.

U kan kiezen uit de volgende trainingen:

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Aanmaken en beheren van gebruikers

 • Aanmaken en beheren van beveiliging

 • Aanmaken en beheren van databases (bibliotheek, fabrieken en projecten)

 • Aanmaken en beheren van document categorieën en statussen

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Inrichten van bibliotheek-coderingen

 • Inrichten van Plant-coderingen

 • Inrichten van Project-coderingen

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Basis kennis voor gebruik grids, filters, layouts

 • Gebruik van routing

 • Maken van overzichten

 • Uitdraaien van rapportages

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Scope management

 • Voortgangsbewaking project

 • Werkstroom management

 • Opstellen routings

 • Controleren en aansturen van planning

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Gebruik van scope lijst

 • Maken van werkbeschrijving

 • Maken van uren-calculatie

 • Maken van materiaallijsten

 • Maken van plankaart

 • Maken van een Taak Risico Analyse

 • Gereedmelding planning

 • Maken van overzichten

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Het aanleggen van scope items

 • Het opstellen van pré- en post-risico analyses

 • Opstellen routing

 • Controleren en aansturen van scoping

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Het beoordelen van scope meldingen en deze omzetten naar scope items

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Aanmaken, controleren van plankaarten

 • Aanmaken van relaties tussen activiteiten

 • Gebruik van resources

 • Opzetten schedule tools zodat deze met MainTasc kunnen communiceren

 • Opzetten van MainTasc zodat deze met schedule tools kunnen communiceren

 • Exporteren van schedule data naar Schedule tools

 • Importeren van schedule data van Schedule tools

 • Uitdraaien van rapportages zoals muurkrant

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Het controleren, aanpassen van materiaal lijsten

 • Hoe om te gaan voor te gaan bestellen van materialen

 • Hoe om te gaan met leveringen van materialen

 • Hoe om te gaan met uitgifte van materialen

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Instellingen te maken voor kostenbewaking

 • Opzetten en aanpassen van budget

 • Aanmaken van verschillende type begrotingen

 • Vergelijken van begrotingen met budget

 • Maken van kostenoprollingen / rapportages / doorsnijdingen

 • Hoe om te gaan met SAP connectie mogelijkheden

In deze training komen volgende items aan bod:

 • Hoe zelf pivots / doorsnijdingen te maken

 • Hoe rapportages af te drukken, op te slaan, te mailen 

 • Hoe batch rapportages aan te maken

Please reload

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Copyright © 2011-2016 PrimaTasc B.V.B.A.